инж. Петър Петров
Завършва "Химична технология на дървесината" в ХТМУ през 1972г. В периода 1973-1988 работи в КПК "Рулон" -Гара Искър, като охрана на труда, началник на полуцелулозното производство.
През 1987г започва работа в "Окръжната инспецкия по храна на труда"
През 2006 г. се пенсионира като гл.инспектор по "Безопасност и здраве приработа".
С дългогодишния си поглед над различни производства, той е безценен консултант към нашата фирма.

За контакти
GSM 0895 44 68 41
e-mail: office@petrov-consult.com
инж. Петър Петров
Никола Петров
инж. Атанас Петров

инж. Атанас Петров
Завършва "Химична технология на дървесината" в ХТМУ през 2004г.
През кариерата си работи като главн мениджър в спортен клуб, изпълнителен директор във Фондация, началник отдел във фирма за електроника. Неговия опит като мениджър допринася много за развитието на фирмата.
Във фирмата се занимава с обработка на документите.

За контакти
GSM 0899 92 64 64
e-mail: office@petrov-consult.com
Петров-Консулт ООД